top of page
Följ oss
  • White Facebook Icon

Uppstart VT-18


Ungdom/vuxengruppen startar upp VT-18 måndagen 8 januari. Barngrupperna startar upp VT-18 måndagen 22 januari.

På föregående årsmöte röstades det igenom en höjning av medlemsavgifterna för att tillgodose de ökade omkostnaderna i nya lokalen. Fr.o.m. vårterminen ser avgifterna ut enligt nedan: Tränar man flera gånger i veckan 1400 kr/termin

Tränar man en gång i veckan 900 kr/termin

Observera att sista betaldag för vårterminen är 30 januari.


bottom of page