top of page

träningstider

Träningen i vår förening bedrivs huvudsakligen i två grupper: Barn och Ungdom/Vuxen.


Barngruppen är för de mellan 8-11 år. I ungdom/vuxen-gruppen är vi 12 år och uppåt. Lägsta åldersgräns i vår förening är 8 år.

schemaht21.PNG
bottom of page